Event: Armutlu

Ocak
26

Armutlu

Armutlu, Gemlik Körfezi’nin çıkış noktasındadır. Marmara Bölgesinin, özellikle de Bursa ve İstanbulluların sayfiye yeridir. Doğa ile iç içe olan Armutlu, kaplıcalarıyla da bölgede ün salmış bir kaplıca merkezidir.
Şehre Çınarcık tarafından girişte Erdilli Tesisleri vardır. Marmara Bölgesi’nin batısında uzanan ve ilçenin kendi adını verdiği Armutlu Yarımadası’nda, Doğusunda Gemlik, Kuzeyinde Samanlı Dağları, Batısı ile Güneybatısında Marmara Denizi arasında yer alır.İlçe Yalova’ya 55km., Gemlik’ e 38 km., Bursa’ ya 70 km. uzaklıktadır. İstanbul’a ise deniz yolu ile 37 deniz mili mesafededir.
TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI :Armutlu adının nereden geldiğine dair üç rivayet vardır;

1-Bizans Kralına kızı Armodies’ in vücudunun her yerinde yaralar çıktığı bildirilmiş, Kral kızının bu durumundan utandığı için askerleriyle birlikte kızını şimdiki kaplıcaların bulunduğu mevkide bırakmış, kız buradaki termal sularla her gün yıkanmış ve bütün yaraları iyileşmiş. Kral kızının iyileştiğini görünce onu tekrar yanına almış ve Armodies adı Armutlu olarak günümüze kadar gelmiştir.

2- Armutlu adının “Armodo” veya “ Armodies” sözcüklerinden geldiği sanılmaktadır. Bu sözcükler “Donanma” veya “Donanmaya gözcülük eden kimse” anlamına gelmektedir.

3- Evliya Çelebi ise Armutlunun isminin nereden geldiği ünlü Seyahatnamesinde şöyle anlatır; “ Nahiyedir. Naib oturur. Bursa Beyi tarafından tayin edilir. Kasaba düz sahraya bağlı, bahçeli ve etrafı armut bahçeleri ile süslü olup bakımlıdır. Onun için Armutlu derler.

Güzel kıyı kasabası olan Armutlunun tarihi çok eskilere dayanır. Evliya Çelebi ünlü Seyahatnamesinde, 1050 senesinin Sefer ayının altıncı günü Mudanya Kasabasına vardıklarından ve oradan bir gemi ile Bozburun İskelesine geldiklerinden söz eder.

Armutluya ilk yerleşenlerin kimler olduğu ve ne zaman yerleştikleri bilinmemektedir. Yalnız 1320 yıllarında Bizanslılardan alınarak Osmanlılara katıldığı kayıtlarda vardır. Bu da bize 1300 yıllarından önce Armutlunun bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir.

Armutluda Türkler ve Rumlar çok uzun bir süre birlikte yaşamışlardır. Kurtuluş savaşında Yunan işgali sırasında Yunanlılarla iş birliği yapan Rumlar özellikle Kocedere Mevkiinde katliamlar yapmışlardır. 1922 yılında ki Mübadele anlaşmasıyla buradaki Rumlar göç etmişler, Rumeli’de ki bir kısım soydaşlarımızda Armutluya yerleştirilmişlerdir. Burada yaşayan Türklerin kökeni ise fetihten sonra Anadolu ya gelip yerleşen Türklerle, 1877-1878 Rus Harbinden (93 Harbi) sonra buraya göç eden Türklere dayanmaktadır.

İLÇENİN GENEL BİLGİLERİ :Nüfus Durumu :

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2007 Nüfus Sayımı sonuçlarına göre;
İlçe nüfusu tablodaki gibidir.

Şehir Nüfusu Köy Nüfusu Toplam
Erkek 2.313 1.291 3.604
Kadın 2.320 1.286 3.606
Toplam 4.633 2.577 7.210
İdari Durum :1995 yılında Bursa İli Gemlik İlçesine bağlı bir belde olan Armutlu, Bakanlar Kurulunun 03.06.1995 tarih ve 550 sayılı kararı ile ilçe olmuştur. İlçe merkez belediyesi ile üç mahalle ve beş köyü bulunmaktadır. Köylerin üçü iç, ikisi de sahil kesimindedir. Fıstıklı Köyü İlçenin güneydoğusunda 8 Km., Kapaklı Köyü de yine güneydoğuda 20 Km., Mecidiye, Hayriye ve Selimiye Köyleri ise kuzeydoğuda 6, 20, 24 km. mesafededirler. Mecidiye Köyüne bağlı Sultaniye ve İhsaniye bağlıları bulunmaktadır.
Sosyal Durum :Merkez ve İskele Mevkii olarak iki bölgede yoğunlaşan yerleşim, sahil boyunca 8 km. lik bir alana yayılmıştır. Toplumsal yapı olarak halk arasında kültür ve gelenek bakımından tam bir birlik görülmez. Halkın bir kısmı Doğu ve Güneydoğu ile ülkenin çeşitli bölgelerinden göç etmişlerdir.
Merkez ve Köylerdeki yapıların % 95’i betonarme binalardan oluşmaktadır. Merkezde bulunan 8.410 konutun (Bayır Mah:6.030, K.Yaka Mah:2.180, 50. Yıl Mah:200) %70’i yazlık amaçlı kullanılmaktadır.
İlçemizde sağlık hizmetleri Sağlık Grup Başkanlığı bünyesinde bulunan Merkez Sağlık Ocağı, Fıstıklı ve Kapaklı Köyü Sağlık Ocakları tarafından yürütülmektedir.
İlçemizde yerli halk zeytin yetiştiriciliği ile uğraşmakta olup ayrıca yaz turizmine yönelik pansiyonculuk da yapılmaktadır. Diğer çalışan nüfusun bir bölümü; kamu sektörü, ticaret ve inşaat sektöründe istihdam edilmektedir.
Eğitim ve Kültür Durumu :Armutluda eğitim-öğretim 1929 yılında ilkokulun açılmasıyla başlamış, 1968 yılında Ortaokul açılmıştır. 1991 yılında ilkokul ve ortaokul birleştirilerek ilköğretim okuluna dönüştürülmüş olup, okullarda toplam 1.115, Ortaöğretimde 121 öğrenci öğrenim görmektedir. Okul öncesi eğitimde kayıtlı 55 öğrenci bulunmaktadır.

İlçemizdeki okullarda 27 sınıf öğretmeni (4 ücretli), 38 branş öğretmeni, dışarıdan ücretli ve kısmi sözleşmeli olarak görevlendirilen 4 olmak üzere toplam olarak ise 65 öğretmen, 1 Müdür, 1 Şef, 1 V.H.K.İşletmeni ve 1 Hizmetli personel görev yapmaktadır.
Okullarımızdaki toplam derslik sayısı 57’dir. Armutlu Av.Necati TOKER İlköğretim Okulu, Armutlu İstiklal İlköğretim Okulu ve Armutlu Dr. Enver ÖREN Çok Programlı Lisesinde bilgisayar laboratuarları kurulmuş ve çalışmaya başlamıştır. Ayrıca Fıstıklı Mutluhan İlköğretim Okulunda mahalli imkânlarla bilgisayar laboratuarı kurulmuş, 2 televizyon, 1 VCD ve 1 adet Video alınarak hizmete girmiştir. Yaygın eğitimde İlçemizde Halk Eğitim Merkezi kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

1997–1998 öğretim yılında İlçemizde başlayan taşımalı ilköğretim uygulaması 2007–2008 yılında da devam etmiştir. Bu kapsamda Selimiye, Hayriye ve Mecidiye köyleri 1.2.3.4.5. sınıf öğrencileri Mecidiye İlköğretim Okuluna, 6.7.8. sınıf öğrencileri de Armutlu Av.Necati TOKER İlköğretim Okuluna, Kapaklı Köyü 6.7.8. sınıf öğrencileri de Fıstıklı Mutluhan İlköğretim Okuluna taşınmakta olup öğrenci sayısı 79’dur.

Sağlık Durumu :İlçe merkezinde Devlet Hastanesi ve bünyesinde Acil Yardım birimi bulunmaktadır. Personel durumu merkezde; 3 doktor (1’i uzman), 1 laboratuar teknisyeni, 1 röntgen teknisyeni, 2 acil tıp teknisyeni, 2 sağlık memuru, 6 hemşire, 3 ebe, 4 şoför, 1 memur, 3 hizmetli bulunmakta olup 2 adet ambulans ve 1 binek oto olmak üzere toplam 3 araç hizmet vermektedir.

Fıstıklı Köyü Sağlık Ocağında; 1 doktor, 1 Söz. Sağlık Memuru; Kapaklı Köyü Sağlık Ocağında; 1 doktor ve 1 ebe görev yapmaktadır. Armutlu Sağlık Merkezi Haziran 2005 tarihinden itibaren 2 katlı ve 8 dönüm arazi üzerine kurulu yeni binasında hizmet vermektedir. İlçe merkezindeki eski bina Halk Eğitim hizmetinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

Ekonomik Durum :
Tarım, Hayvancılık ve Kooperatifler
İlçe ekonomisi büyük ölçüde zeytin tarımına, balıkçılığa ve turizm işletmeciliğine bağlıdır. İlçe tertemiz denizi, çam ormanları ve termal kaplıcaları ile turizm için büyük bir potansiyele sahiptir. Yazlıkçı tabir edilen konut sahipleri ve bu konutları sezonluk olarak kiralayanlarla ilçe nüfusu yaz aylarında 50–60 bine ulaşmaktadır. İlçe de pansiyon işletmeciliği de gelişmiştir. İlçenin İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlere yakın, ulaşımında kolay olmasından dolayı büyük bir avantaja sahiptir.

İlçe, konum olarak Samanlı Dağlarının batıya devamı olan etek kısımlarında kurulu olduğundan güney batı kesimleri düzlük olduğu halde, kuzey ve doğuya doğru arazi yükselmekte olup, engebeli bir yapıdadır. İlçe merkezinden geçerek güneyde denize dökülen Armutlu Deresi’nin meydana getirdiği düzlük ilçe arazisinin en önemli ve verimli kısmını oluşturmaktadır.

Tarım alanı zeytinlikler, tarla ve bahçe olarak toplam 35.000 dekardır. Özellikle Armutlu merkez başta olmak üzere Fıstıklı ve Kapaklı köylerinde nüfusun % 80’i zeytin üreticiliği yapmaktadır. İlçede köylerle birlikte tahminen 750.000 adet zeytin ağacı mevcut olup, ortalama üretim ağaç başına 10 kg. dır. Çiftçilerimiz ürettikleri zeytinin bir bölümünü Marmarabirlik Tarım Satış Kooperatifine vermekte, bir kısmını da geleneksel olarak her evde bulunan salamura sarnıçlarına koyarak olgunlaştırarak satmaktadır. Tarım arazilerinin hemen hemen tamamı zeytinliklerle kaplı olup tarla bitkileri üretimi yok denilebilecek düzeydedir. Meyve ağacı bakımından ise ikinci sırada, zeytin bahçelerinin sınırlarında ve aralarında dikili bulunan incir gelmektedir.