Tarihi Yerler Yalova Armutlu

Tarihi Yerler Yalova Armutlu

Tarihi Yerler Yalova Armutlu

Tarihi Yerler Yalova Armutlu

Arkeolojik Sit Alanları

Çobankale Kale Kalıntıları 2. derece ARKEOLOJİK Sit: (Yalova İli, Altınova İlçesi, Karadere Köyü, Yalakdere Vadisi’ de H22- C2 pafta , 109 ada, 12 parselde orman arazisinde bulunan III. Derece Arkeolojik sit olarak tescilli Çobankale Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 07.09.2010 tarih 1591 sayılı kararı ile derecesi II . derece Arkeolojik Sit olarak değiştirilmiştir.

Çobankale Kaya Anıtı 3. derece ARKEOLOJİK Sit: (Yalova İli, Altınova İlçesi, Karadere Köyü, Çobankale Mah. 1/25 000 ölçekli H 22 c 2-H 23 dI pafta ve 1/1000 ölçekli orman kadastroda yer alan Çobankale Kaya Anıtı 3.derece Arkeolojik Sit olarak Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 16.4.2004 tarih ve 10461 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)

Termal Suşehri 1 ve 3. derece Doğal,ARKEOLOJİK  ve Tarihi Sit: (Yalova İli, Termal İlçesi Su Şehri’nde, 397 parselde bulunan Kaynak ve Çevresi (Kabtaj), Valide Hamam, Çınar Otel, Köprü, Kurşunlu Hamam (No: 210), Büyük Lokanta Binası (Gökçedere Köyü), Büyük Otel, Exedra (İtfaiye binası arkasındaki bina), Yaver Köşkü (No:193), Atatürk Köşkü (No.193); İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.1.1996 tarih ve 3995-1-2-3 sayılı kararı ile tescil edilmiş olup,  Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15.09.2009 tarih ve 1018 sayılı kararı ile belirli kısımlar, I. Derece Arkeolojik, Doğal ve Tarihi Sit alanı, belirli kısımlar ise III. Derece Arkeolojik, Doğal ve Tarihi Sit alanı olarak yeniden değerlendirilmiştir.

Hersek Köyü (Dil Burnu) Hellenopolis Antik Kenti  2.derece ARKEOLOJİK Sit:(Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü’nün doğusunda yer alan 28 rakımlı tepe ve çevresi, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 15.07.2009 tarih ve 966 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.)

Çiftlikköy Siteler Mah. Başak Sok II. ve III. Derece Arkeolojik Sit:Çiftlikköy Siteler Mah. Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 23.05.2012 tarih 416 sayılı kararı ile  harita da sınırlarının belirlendiği şekilde II. Ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı İlan edilmiştir.

Yalova İli Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, Dipgölcük Mevki III. Derece Arkeolojik Sit: Yalova İli Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, Dipgölçük mevki 233 ada, 8-9-12-13 parsellerde kalan sınırları belirlenmiş alan Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.08.2011 tarih 2083 sayılı kararı ile III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmiştir.

Yalova İli Çınarcık İlçesi, Şenköy ,Engere Mevkii II. Derece Arkeolojik Sit:Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Şenköy, Engere Mevkii 2 paftada bulunan kilise kalıntısı ve yakın çevresi Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 08.02.2012 tarih 235 sayılı kararı ile II. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir.

Altınova İlçesi Hersek Köyü: Hersek Köyü H575 ve H100 parseller  Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 13.06.2012 tarih 457 sayılı yazısı ile II. Derece Arkeolojik Sit alanı İlan edilmiştir.

HERSEKZADE AHMET PAŞA CAMİ

Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü’nde bulunan, 15. y.y. Osmanlı dönemi eserlerinden Hersekzade Ahmet Paşa Camii’nin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olup, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 18.03.1999 tarih ve 451 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

1458 Yılında doğan ve doğduğu Bosna-Hersek’ten getirilerek saraylarda yetiştirilen devrinin ünlü sadrazamlarından Hersekzade Ahmet Paşa tarafından XVII. Yüzyılda, kendi adıyla anılan beldede yaptırılmıştır. İzmit Körfezi’nin en dar yerinde olması nedeniyle Herzekzade Ahmet Paşa, Hersek’e küçük bir liman, 700 ev, çift kubbeli büyük bir camii, 2 han, 1 imaret, 1 mescit 1 medrese ve 1 tekke yaptırmak suretiyle bu beldeyi ihya etmiştir. Ne yazık ki camiin kubbeleri dâhil diğer bölümlerinin bazı kısımları depremde yıkılmıştır.

Hersekzade Ahmet Paşa Camii mimarisinde kesme taş örmeciliği ağırlık kazanmaktadır. Camii’nin restorasyonu için gerekli çalışmalarda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır.

RÜSTEM PAŞA CAMİİ

Yalova merkezde bulunan Rüstem Paşa Camii Osmanlı dönemi mimari yapılardandır. Mimar Sinan tarafından yapıldığı bilinen Rüstempaşa Camii; Osmanlı Paşası Rüstem Paşa tarafından 17. yüzyılda yaptırılmıştır. Camii Kubbeli ve kare planlı olarak yapılmıştır. Yalova Merkez, Rüstempaşa Mahallesi, 1 pafta, 35 ada 24 parsel’de bulunan Rüstempaşa Camii; Gayrimenkul Eski Eserler Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 16.9.1973 gün ve 7412 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. Marmara depremi nedeniyle zarar gören minaresi yeniden yapılmış olup diğer bölümlerde restorasyon yapılarak ibadete açılmıştır.

HACI ALİ PAŞA CAMİ (AHMET ÇELEBİ) (Çarşı Cami)

Armutlu ilçe merkezinde bulunan Hacı Ali Paşa Cami (Ahmet Çelebi) aynı zamanda Çarşı Cami olarak ta bilinmektedir. Yapım tarihi belli değildir. Orhan Gazi döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait 24 pafta 4475 parselde bulunan Camii; İstanbul II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 12.11.1998 tarih ve 4967 sayılı kararı ile Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. İbadete açık olan caminin iç ahşap dizaynı ve dış ahşap saçakları, ince bir ahşap işçilik örneğini sergilemektedir.

ÇOBAN KALE

Çoban Kale, Yalova ili Altınova İlçesi’nde, Hersek’ten güneye doğru uzanan vadi içindeki tarihi İpek Yolu üzerindedir. Hersek’ten yaklaşık 7 km., Soğuksu (Ayazma) Köyü’nden 2 km. güneydedir. Kale, 150 rakımlı bir tepenin zirvesinde, 150×120 metre ebadında bir alanı işgal eder. Bir görüşe göre, belirlenemeyen bir tarihte Cenevizliler tarafından yapıldığı ileri sürülmektedir.

ELMALIK KALESİ

Ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı belirlenememiş olan Elmalık Kalesi, köyün 500 metre kadar güneyinde, 270 rakımlı Bahçe Tepe üzerinde, her 2 tarafından geçen yolu kontrol edebilen hâkim bir noktadadır. Kuzey Güney uzunluğu yaklaşık 80 metre, Doğu-Batı uzunluğu yaklaşık 40 metredir. Güney yönünden çıkılması kolay, diğer yönlerden çıkılması zordur. Özellikle kuzey ve doğu yönü çok sarptır. Kale içinde su sarnıcı, tünel, ambar gibi yapılanmalar bulunmadığından buranın savunma amaçlı yapılmadığı düşünülmektedir. Kale, etrafından geçen iki yola da hâkim olduğu için kontrol ve güvenlik amaçlı yapıldığı düşünülmektedir. Kurtuluş Savaşı’na kadar sağlam durumda bulunan kale bugün tümüyle harap olmuştur. Yalnızca güneydeki kapının bir bölümü ile batı tarafında yer alan burçlardan birkaçının izlerini görebilmek mümkün olmaktadır.

Kale köyden fark edilememekte, ancak kaleden Marmara denizi rahatlıkla görülebilmekte, sahilin kontrolü mümkün olabilmektedir. Eski köylülerin ifadesiyle kale adeta Karakilise (Çiftlikköy’de bulunan)’ye bakar durumdadır.

Batısındaki ve güneyindeki tepeler daha yüksektir. Doğusunda bir vadi yer almaktadır. Batıdaki eğim daha hafiftir. Ayakta kalan burçlardan en iyi durumda olanın dışta örgü sistemi görülebilmektedir. Burada taşlar düzgün olmamakla birlikte yerden belli bir kesime kadar iki sıra tuğla, bir sıra taş şeklinde örülmüştür. Daha üst kısımlarda normal taş örgü devam etmektedir.

11. ve 12. yüzyıllarda önemli olduğu tahmin edilen Elmalık Kalesi, Pylai sahil kentinin kalesi durumunda olup, sahildeki yerleşimin tehlike anında sığındığı yer olduğu düşünülmektedir.

VALİDE HAMAMI
Bizans Kralı Konstantin döneminde 6 kubbeli olarak yapılmıştır. Halen 3 kubbesi yoktur. Osmanlı döneminde Sultan Mecid tarafından onarılmış ve annesi burada tedavi gördüğünden Valide Hamamı adını almıştır. Banyonun buharlı oda bölümünde mermer üzerinde Osmanlıca bir kitabe bulunmaktadır.

KARA KİLİSE
Çiftlikköy Başkent 1 sahil sitesi içinde bulunan ve halk arasında Karakilise olarak bilinen Roma dönemine ait su mimarisi yapısı bulunmaktadır. Bu yapı Bizans Döneminde kilise haline getirilmiştir.

 

YALOVA KAĞITHANESİ
Kağıthane-i Yalakabad adıyla Yalova Kağıthanesi el ile kağıdın yazıldığı dönemde Elmalık Köyünde İbrahim Müteferrika tarafından 1745 yılında kurulmuştur. Yalova Kağıthanesi kurulduğu dönem itibariyle Osmanlı döneminin ve tarihi önemi ile Türkiye Cumhuriyetinin en önemli kağıthanesi olma kimliğini de beraberinde taşımaktadır.

Botanik

Karaca Arboretumu: 1980 yılında TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin KARACA tarafından kurulmuştur.
Yalova-Termal karayolu üzerinde, il merkez ine 5 km mesafede Samanlı köyü içerisinde bulunmaktadır.
Peyzaj ağırlıklı,koleksiyon bir arboretum karakterinde olup, 135.000 m2 lik bir alanda tesis edilmiştir.
İçerisinde kaya bahçeleri,bitki bahçeleri, iris bahçeleri, gül bahçeleri, minyatür bitkiler, Türkiye doğumlu bonsai bitki koleksiyonları vb. örnekler vardır.
Başta Türkiye olmak üzere, Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Avusturalya kıtaları ve Yeni Zelanda’dan bitki örnekleri yanında, Türkiye’nin endemik bitki örnekleri mevcuttur.
Arboretum içerisinde tahminen 5 bin odunsu, bir o kadarda otsu rizomlu ve soğanlı bitki mevcuttur.

 

Yalova- Armutlu İçesinde Bulunan

Armutlu Tatilköyü Kaplıca

Tesisi’nden Yer Sahibi

Olmak Tatil Yapmak

Yada

Devremülk Kiralamak İçin Arayabilirsiniz

0212 540 16 16

0505 577 34 60

Tagged: , , ,

0 yorumlar